51 Pakikipagsapalaran ng maliit na hamster Strawberry Serye 12

Isang amateur na mini-serye tungkol sa mga pakikipagsapalaran ng maliit na hamster na si Polunichka, na nakatakas mula sa Russian Nazis mula sa sinasakop na Mariupol hanggang sa lungsod ng Ternopil, ngunit tuluyang nawala ang kanyang mga kamag-anak at matatandang may-ari, na namatay sa mga kamay ng mga Rashist. Ngayon ay mayroon na siyang bagong bahay at mga bagong may-ari. Ginalugad niya ang kanyang bagong mundo at ang bawat sulok nito.
Paki like po!
Mangyaring mag-subscribe sa aming channel!
Mag-donate para gumawa ng bagong video, content, mas malaking hawla para sa sanggol dito:
PayPal – gamescity1981@gmail.com An amateur mini-series about the adventures of the little hamster Polunichka, who escaped from the Russian Nazis from the occupied Mariupol to the city of Ternopil, but she lost her relatives and old owners forever, who died at the hands of the Rashists. Now she has a new home and new owners. She explores her new world and every corner of it.
Please like it!
Please subscribe to our channel!
Donate for the creation of a new video, content, a larger cage for the baby here:
PayPal – gamescity1981@gmail.com